ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ


E-Verify.am համակարգը ՀՀ պետական մարմիններիկողմից տրամադրվողպաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգ է: Այն նպատակ ունի առցանց տարբերակով փաստաթղթերի վավերականության ստուգման գործընթացը դարձնել առավել արդյունավետ և բարելավել պետական մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը: 

Կայքը ներկայումս հնարավորություն է ընձեռում ստուգել հետևյալ փաստաթղթերի վավերականությունը`
 
  • Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման վկայականներ,
  • Ապոստիլով վավերացված փաստաթղթեր, 
  • ՀՀ բժշկական հաստատությունների կողմից տրվող ծննդի և մահվան բժշկական վկայականներ,
  • Ընտանեկան կարգավիճակի մասին տեղեկանքներ,
  • Դատվածության և հետախուզման առկայության վերաբերյալ տեղեկանքներ: